מידע על חשבונות בנק מוגבלים

מהו חשבון מוגבל
חשבון מוגבל הוא חשבון שנמשכו עליו 10 שיקים או יותר ללא כיסוי בתקופה של 12 חודשים. עם הגבלת החשבון יוגבלו גם בעלי החשבון, כמפורט בסעיפים הבאים. ההגבלה מדווחת, וחלה הן בבנק בו מתנהל החשבון המוגבל והן בבנקים אחרים.

מהי הגבלה חמורה
הגבלה חמורה חלה על מי ששני חשבונות שלו או יותר הוגבלו, ועל מי שהוגבל שוב שלוש שנים מיום סיום הגבלתו הקודמת. הוא ייקרא ”לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות”. לקוח כזה אינו רשאי למשוך שיק על שום חשבון שיקים שלו במשך שנתיים, ובמהלך תקופה זו אסור לו לפתוח חשבון שיקים חדש.

בנק ישראל מפרסם את רשימת חשבונות הבנקים המוגבלים ומאפשר בדיקה מיידית של חשבונות בנקים.

איתור חשבונות מוגבלים - לפי פרטי חשבון

איתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות - לפי תעודת זהות או מספר חברה

קובצי חשבונות מוגבלים במבנה Excel ו- Ascii

קובצי לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות במבנה Excel ו- Ascii

לכתוב תגובה